Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz

1. Okullarda Yürütülen Ders Dışı Etkinlikler

Genç Adım Eğitim Kurumları olarak sosyal etkinliklerimizin öğrenci moral ve motivasyonu açısından öneminin farkındayız. Bu sebeple Gençadım Fen Lisesi, Gençadım Anadolu Lisesi, Gençadım Bilim ve Teknoloji Lisesi ve Gençadım Kurs merkezlerimizde düzenlediğimiz sosyal etkinliklerimiz ile sosyal okul olmanın gerekliliklerinide yerine getirmekteyiz.  Okullarda dersler her ne kadar öğretim programları doğrultusunda öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre işlense de kazanımların ulaşmadığı noktalar olabilmektedir. Bu noktalara ulaşmak ve bunların yanında öğrencilere bilgi, beceri ve yeterlik kazandırmak ders dışı etkinlikler ile aracılığıyla olabilmektedir. Okullarda yürütülen ders dışı etkinlikler; fiziksel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimi destekleyen, akademik çalışmaları zenginleştiren, zamanı doğru ve etkili kullanmayı öğreten, estetik duyarlılık katan, liderlik ve öz disiplin gibi kişisel becerilerin hayatın içinde uygulanarak kazanılmasını sağlayan çalışmalar olarak sunulmaktadır.

Temel alanlar çerçevesinde yürütülen tüm aktivite, yarışma, tören, tanıtım günü, mezuniyet günü, yayın, müzik, halk oyunu, tiyatro, kampanya, ziyaret, gösteri, şenlik, şiir dinletisi, turnuva, konferans, panel, sempozyum, imza günü, fuar, sergi, kermes, gezi, proje hazırlama vb. sosyal etkinlikler okullarda yürütülen ders dışı etkinliklerin kapsamı içerisindedir. Bunlarla beraber, okul içi izcilik ve gençlik kampları ile sportif yarışmalar, öğrencilerin seçtiği veya seçildiği bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki öğrenci kulüpleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri ve okullarla iş birliği içinde yürütülen etkinlikler, Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş okul spor kulüplerinin çalışmaları, sosyal etkinlik çalışmalarının planlanmasında eğitim kurumu bölgesinde gençlere yönelik faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen tüm etkinlikler okullarda yürütülen ders dışı etkinliklerin türlerini oluşturur.

Okullarımız bünyesindeki her türlü kulüp, takım ve etüt çalışmalarının; eğitimin genel amaçlarından önemli bir kısmını gerçekleştirmeye aracılık ettiği görülmektedir. Sebat etme, grup içi çalışma, yönergeleri takip etme, otorite figürleri ile anlaşma ve akranlarla uyum sağlama gibi beceriler, öğrencilerin hem okulda hem de sonraki yaşamlarında başarılı olmaları için gereklidir. Ders dışı etkinlikler ile öğrencilerin hayata bakış açıları gelişmekte, meslek seçimlerini dahi etkileyecek ek beceriler kazanmaları sağlanmaktadır (Reynolds, 1996). Yapılan araştırmalar, ders dışı etkinliklere katılım ile lise, üniversite ve mesleki kariyer başarısı arasında olumlu bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

2. Ders Dışı Etkinliklerimiz ve önemi

Gençadım Eğitim kurumları, Gençadım Bilim ve Teknoloji lisesi olarak uygulamalı derslerimizde gerçekleştirdiğimiz sosyal etkinliklerimizin yanı sıra bütün kurumlarımızda ders dışı etkinlikler düzenlemekteyiz. Ders içeriklerinde gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerimiz klasik ve bilinen ders metodlarının üzerinde ve çeşitli aktivitelerden oluşmaktadır. bu durum öğrencilerin ders motivasyonunu fazlasıyla arttırmaktadır. Ayrıca ders dışı olarak düzenlemiş olduğumuz spor, gezi, konser, çeşitli yarışmalar ve projeler ile de öğrencilerimizi okul ile bağ kurma ve akademik derslerde ihtiyaçları olan motivasyonu sağlama anlamında olumlu şekilde etkilemekteyiz. Gençadım Eğitim Kurumları olarak üst düzey akademik eğitimi anlayışımızı sosyal okul olmak anlayışımız ile birleştirerek keyifli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaktayız. Etkinlik videolarımızı incelemek için Gençadım Youtube sayfamızı inceleyebilirsiniz.  https://www.youtube.com/playlist?list=PLon6QylD1U83t42SLav0qItzPVx058SSS

×